komünitas

İzmir Bağımsız Performans ve Kültür Çalışmaları İş Birliği

Güncel performans pratiklerinin karakteri, sahne sanatları alanını aşıyor. Yakın zamana kadar birbirlerinden ayrı duran sanatsal disiplinlerin neredeyse tamamı bugün birbirinin içine girdi ya da ötesine geçti. Sanat pratiğinde yeni ifade biçimleri aramak ve soru sormak en az teknik ustalık kadar, süreç en az sonuç kadar önem taşıyor. Performansı kuramsal olarak sahne sanatları, güncel sanat etkinlikleri, performans sanatı, beden/zihin/ruh disiplinleri ve sosyal performanslar dahil olmak üzere bilinçli ve gönüllü haldeki, eyleyen ve izleyen tarafları içeren- ki bu taraflar meditasyon pratiklerinde olduğu gibi bazen aynı öznede ve aynı anda var olabilir – tüm insan edimlerini kapsayacak şekilde ele alıyoruz. Dolayısıyla iş birliğimize bu çerçeve ve anlayış kapsamında her disiplin, geçmiş ve deneyim seviyesinden tarafları davet ediyoruz.

 

Kar amacı gütmeyen bağımsız sanat alanında kaynak yaratımı ve hak savunuculuğunu sivil toplum bağlamında ele alırken, ticari olanın da politik olabileceğini akılda tutuyoruz. Eser üretimi ve icrası, etkinlik tasarım ve uygulamaları, kültürel politika çalışmaları katkı koymak ve kapsamak istediğimiz alanlardan en öne çıkanları oluşturuyor. “Bağımsız” ve “kar amacı gütmeyen” ifadeleri bizim için, düzenli olarak herhangi bir kurum ya da kuruluş tarafından ödenek almayan ve ekonomik politikası kar etmek olmayan yanımız açısından son derece tanımlayıcı. Ancak üretken, özgürleştirici, diğergam ve sorumluluk bilinci taşıyan bir ekonomik modelin sürdürülebilirliğimiz açısından öneminin de farkındayız. Bu nedenle bağımsız kültür sanat aktörleri ve sivil toplum örgütleri ile olduğu kadar, kamu kurumları ve özel sermaye ile de iletişime açığız.

 

Başlangıç düzeyinde, kültür sanat yönetimi açısından İzmir’i merkeze alan, disiplinler -ve uluslar- arası bir işbirliği zeminini örgütsel, hukuki ve finansal açıdan nasıl tanımlayabileceğimizi araştırıyoruz. Bu araştırmayı sanatçılar, kültür sanat yönetimi ve sivil toplum profesyonelleri ile akademisyenlerden oluşan katılımcılarımızın geçmiş ve güncel deneyimleri ışığında gerçekleştiriyoruz.

 

Güncel koşullar dolayısıyla çevrimiçi ortamda tasarlanacak etkinliklerimiz 17 Ekim – 29 Kasım 2020 döneminde ve sunum, söyleşi ve forum biçimlerinde gerçekleşiyor. Etkinliklerimizin sonucunda toplanan veriler e-kitap biçiminde bir rapor metni ile erişime açılıyor. Kalıcı belgelemeye uygun kayıtlar podcast ya da vodcast biçimlerinde arşivleniyor. Sürecin bütününe ilişkin bir video dökümantasyon oluşturuluyor. Etkinliklerle eş zamanlı olarak çevrimiçi ortamda çalışan sanatçılar Deniz Güngören, İlyas Odman, Rafet Arslan, Sevcan Sönmez ve Su Güzey tarafından üretilen bir iş, sürecin uzantısı olarak erişime açılıyor.

 

Komünitas projesi, Açık Stüdyo koordinasyonuyla; Ben J. Riepe / FREIRAUM, Fatih Gençkal, Hayy Açık Alan, Karantina İnisiyatifi, NomadMind – Göçebe Akıl Tasarım ve Sanat Uygulamaları Derneği, Sevcan Sönmez, Tiyatro 4 iş birliğiyle; İyibirşey Reklam ve Prodüksiyon A.Ş. çözüm ortaklığında; K2 Güncel Sanat Merkezi ve PURESPACE inisiyatifinin üretimsel katkılarıyla; Kültür için Alan finansmanıyla uygulanıyor.

 

Grafik Tasarım: Emre Yıldız